Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima kritik dan saran untuk pelayanan yang terbaik.

Diberikan Sanksi Sesuai Perundang-Undangan dan Peraturan Yang Berlaku.